Informace o publikaci

Magnetická rezonance v předoperační diagnostice invazivních lobulárních karcinomů prsu – analýza 230 případů

Autoři

COUFAL Oldřich SCHNEIDEROVÁ M. PETRÁKOVÁ K. BABÁNKOVÁ I. SELINGEROVÁ I.

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2017-8/magneticka-rezonance-v-predoperacni-diagnostice-invazivnich-lobularnich-karcinomu-prsu-analyza-230-pripadu-62047
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova breast cancer; invasive lobular carcinoma; magnetic resonance imaging; occult lesion; biopsy
Popis Úvod: Magnetická rezonance (MR)je u karcinomu prsu doplňkovou vyšetřovací metodou vyznačující se vysokou senzitivitou. Její indikační kritéria v předoperační diagnostice nejsou přesně stanovena, považuje se za přínosnou u mladších žen, u žen s mamografickým obrazem denzní žlázy a u invazivních lobulárních karcinomů (ILC). Cílem práce bylo zhodnotit využívání a přínos MR v předoperační diagnostice ILC na našem pracovišti. Metody: Retrospektivní vyhodnocení údajů ze zdravotnické dokumentace všech pacientek s punkčně diagnostikovaným a primárně chirurgicky léčeným nemetastatickým ILC prsu v období let 2014-2016.