Informace o publikaci

Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system

Název česky Využití metod process miningu pro analýzu chování studentů při vyplňování testů v online systému pro řízení výuky
Autoři

JUHAŇÁK Libor ZOUNEK Jiří ROHLÍKOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Computers in Human Behavior
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306957
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.015
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova educational data mining; learning analytics; process mining; quiz-taking behavior; student interaction analysis; learning management system
Popis Cílem článku je prozkoumat chování a způsoby interakce studentů v různých typech on-line testových aktivit v rámci systému pro řízení výuky (LMS). Problematika analyzování chování studentů v on-line učebních aktivitách a detekování specifických forem interakcí v rámci LMS je intenzivně řešena v rámci výzkumných oblastí označovaných jako dolování dat ve vzdělávání (educational data mining) a analytika učení (learning analytics). Dosavadní studie se však zaměřovaly především na frekvenční analýzy, aniž by se podrobněji zabývaly časovým aspektem chování studentů v průběhu plnění testových aktivit. Z toho důvodu v tomto článku zaujímáme procesně orientovaný přístup a zaměřujeme se na možnosti využití metod dolování procesních dat (process mining) v kontextu on-line učení a hodnocení studijních výsledků. Za účelem prozkoumání široké škály možných vzorců chování analyzujeme interakci studentů v několika on-line testech, které pocházejí z různých kurzů a jsou používány pro různé účely. S využitím metod dolování procesních dat pak identifikujeme specifické typy interakčních sekvencí, které vrhají nové světlo na strategie studentů při vyplňování testů v LMS. Domníváme se, že tato zjištění mají zásadní význam pro výzkumníky, kteří studují chování studentů v on-line prostředí, jakož i pro vzdělavatele v praxi, kteří využívají on-line testy pro účely učení a hodnocení studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info