Informace o publikaci

Sen o „stařičkém bílém pastýři“ : Sny, zjevení a proroctví jako hybatelé světových dějin 20. století v imaginaci českých katolických kněží

Logo poskytovatele
Autoři

HUSÁK Petr

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá tématem proměny mentality katolických kněží v první polovině 20. století a zaměřuje se v prvé řadě na tzv. „kněžskou imaginaci“, tedy na proces přejímání, vytváření a tradování různých obrazů kněžství, představ o církvi, společnosti a moderním světu a jeho budoucím vývoji. Téma je zkoumáno na konkrétním příkladu českých kněží, kteří se nechali ovlivnit kulturním dílem vydavatele, mystika a vizionáře Josefa Floriana. Jako součást uvedené kněžské imaginace je představen osobní vztah k papežství, sen, zázrak, zjevení a proroctví. Povětšinou jde o inspirace zahraniční provenience, které byly ve zvýšené míře v období první světové války uchopeny jako klíčové hybatele dějin a rovněž se staly zdrojem „mobilizace“ kněží v reálné pastoraci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info