Informace o publikaci

Idyllic village? Old people define their living space in rural areas

Logo poskytovatele
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V příspěvku představím výsledky kvantitativního empirického šetření „Kvalita života seniorů ve vesnických oblastech“ (2016) a zaměřím se na problematiku percepce problémů a příležitostí pro venkovský prostor očima seniorů. V první části prezentace představím venkovskou seniorskou populaci jako spokojeného „uživatele“ okolí, se silným pocitem přináležitosti. V druhém kroku ovšem na datech ukáži, jaké klíčové problémy spojené se změnou okolí senioři jako dlouhodobí svědkové percipují, a jak naopak definují ideální změnu. Při argumentaci vycházím z předpokladu, že prostor je klíčovou složkou kvality života a jeho význam se, s potupujícím věkem jako zástupnou proměnou pro rostoucí rizika zdravotních omezení a křehkosti, zvyšuje. Seniorská populace, stejně jako venkovský prostor, je ovšem silně heterogenní a tato vzájemná dynamika otvírá možnosti k diskusi o podobě „ideální“, tj. věkově přátelské vesnici.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info