Informace o publikaci

Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků ze slavkovské šibenice u Křenovic

Autoři

ČUTA Martin MOŘKOVSKÝ Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologia Integra
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/8698
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2017-2-15
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova gallows; skeletal remains; trauma; anatomical varieties
Popis Při záchranném archeologickém výzkumu slavkovské šibenice byly objeveny lidské kosterní pozůstatky, kumulované v několika shlucích v neanatomickém uspořádání. Při laboratorním zpracování byly určeny základní demografické charakteristiky souboru. Vzhledem k charakteru nálezu nebylo možno identifikovat kompletní kostry jedinců. Minimální počet jedinců (s využitím pravých stehenních kostí) byl stanoven na 15. Tělesná výška byla odhadnuta s využitím metody organické korelace dle Sjovolda. Nejvyšší jedinec měřil 173,0 cm (±4,52 cm), nejnižší jedinec měřil 157,5 cm (±4,52 cm). Kromě dospělých jedinců byly objeveny i pozůstatky dvou nedospělých jedinců (dožitý věk byl odhadnut na 16–17 let). Všichni dospělí jedinci příslušeli do věkových kategorií adultus a maturus, nejstarší z nich se dožil kolem 50 let. Mezi kosterními pozůstatky se nacházely ostatky jedné ženy. V souboru byly také nalezeny některé velmi zřídka se vyskytující anatomické variety (spina bifida anterior et posterior atlantis, os bregmaticum), doklady komplikovaného hojení traumatu i doklady nezhojených fraktur kostí dlouhého typu vzniklých perimortem. U dvou kostí byly též zaznamenány doklady zánětlivého onemocnění (pravděpodobně syfilis).