Informace o publikaci

Constitution of the binary M-Sb systems (M = Ti, Zr, Hf) and physical properties of MSb2

Logo poskytovatele
Název česky Stavba binárních soustav M-Sb (M = Ti, Zr, Hf) a fyzikální vlastnosti MSb2
Autoři

TAVASSOLI Ali GRYTSIV Andryi FAILAMANI Fainan ROGL Gerda PUCHEGGER Stephan MÜLLER Herbert BROŽ Pavel ZELENKA František MACCIO Daniele SACCONE Adriana GIESTER Gerald BAUER Ernst ZEHETBAUER Michal ROGL Peter Franz

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Intermetallics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2017.12.014
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova Titanium antimonides;Phase equilibria;crystal structure;Physical properties;Mechanical properties;Thermoelectrics
Popis Studium je úzce spjato s chemickými interakcemi termoelektrických spojů horkých kovových elektrod se skuterudity typu p a n. Byl vytvořen úplný fázový diagram soustavy Ti-Sb a částečné fázové diagramy soustav Zr-Sb a Hf-Sb. Byly vyhodnoceny fyzikální vlastnosti binárních sloučenin MSb2 (M = Ti, Zr, Hf). Tyto údaje budou sloužit k vyhodnocení potenciálu těchto sloučenin pro termoelektrická zařízení, ve kterých se převážně tyto fáze objevují v difúzních oblastech horkých kovových elektrod se skuterudity typu p a n.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info