Informace o publikaci

Study of red clover (Trifolium pratense L.) genes specific for phytoalexin synthesis

Logo poskytovatele
Název česky Studium genů jetele lučního (Trifolium pratense L.) specifických pro syntézu fytoalexinů
Autoři

VLK David ŘEPKOVÁ Jana NEDĚLNÍK Jan JAKEŠOVÁ Hana SCHULZOVÁ Věra HAJŠLOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Fytoalexiny jsou chemicky různorodá skupina rostlinných antimikrobiálních látek, které jsou rostlinou syntetizovány de novo po působení stresu. Fytoalexinem specifickým pro rod Trifolium je pak isoflavonoid trifolirhizin. Cílem této práce bylo experimentální ověření korelací mezi expresí vybraného kandidátního genu a úrovní fytoalexinu syntetizovaného v dané rostlině. Rostlinný materiál zahrnoval 4 odrůdy T. pratense (Tatra, Fresko, Tempus, Hungarotetra) a nově vyšlechtěné genotypy s různou odolností vůči patogenu Erysiphe trifolii. Tři typy stresu byly na tyto rostliny aplikovány. Počítačová analýza vedla k identifikaci čtyř kandidátních genů pro enzymy biosyntetické dráhy trifolirhizinu fenylalanin ammonium lyáza (PAL; EC 4.3.1.5), chalkon syntáza (CHS; EC 2.3.1.74), cinamát-4-monooxygenáza (CYP; EC 1.14.13.11) a isoflavon reduktáza (IFR; EC 1.3.1.45). Expresní analýzy genu PAL odhalily zvýšenou expresi u třech rostlin napadených houbou Erysiphe a jednu u rostliny ovlivněné ostřihem části listů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info