Informace o publikaci

PORUCHA FUNKCE BAROREFLEXU BĚHEM VERTIKALIZACE U PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ

Autoři

SVAČINOVÁ Jana ONDRUŠOVÁ Katarína JAVORKA Michal NOVÁKOVÁ Zuzana NOVÁKOVÁ Marie

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Výška a rozsah míšního poranění ovlivňuje nejen motorický a sensorický deficit, ale zasahuje také kardiovaskulární regulaci. Chronotropní účinek parasympatiku na kardiovaskulární systém je sice zachovaný, ale funkce baroreflexu je ovlivněna ztrátou informací z descendentní větve sympatiku. Cílem práce bylo vyhodnocení míry poškození baroreflexní regulace krevního tlaku pomocí analýzy kauzální interakce mezi systolickým krevním tlakem (STK) a srdečními intervaly (SI) u pacientů s krční míšní lézí (CSCI), hrudní míšní lézí (ThSCI) a zdravých kontrol (K). Metodika: Krevní tlak byl kontinuálně snímán u 13 KV (29 let), 9 PA (27 let) a 13 K (27 let) za klidových podmínek a během vertikalizace pomocí vertikalizátoru. Z krevního tlaku byly získány sekvence STK a SI. Pomocí bivariantního autoregresního modelu byla vypočítána kauzální koherence a kauzální zesílení přenosu variability zprostředkované pouze baroreflexní nervovou drahou. Koherence určuje těsnost vazby mezi STK a SI v baroreflexním směru. Kauzální zesílení představuje novou metodu odhadu citlivosti baroreflexu (BRS). Porovnán byl rozdíl koherence a BRS jak mezi skupinami, tak mezi fázemi klidu a vertikalizace. Výsledky: V klidu nebyl nalezen rozdíl mezi skupinami. Během vertikalizace došlo k nárůstu koherence pouze u ThSCI a K, takže CSCI měli oproti K a ThSCI sníženou koherenci. Naopak K a ThSCI si během vertikalizace podrželi nezměněné BRS, zatímco CSCI vykázali pokles BRS. Oba parametry negativně korelovaly s výškou míšní léze. Závěr: Porucha regulace krevního tlaku u pacientů s míšní lézí se projeví až během změny polohy těla. Schopnost baroreflexní nervové dráhy regulovat SI na základě STK během vertikalizace klesá s rostoucí výškou míšní léze. To vede k symptomům ortostatické hypotenze především u pacientů s krční míšní lézí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info