Informace o publikaci

Parazitičtí jednorodí (Monogenea) - stále neznámé organismy

Logo poskytovatele
Autoři

VOREL Jiří JANKŮJOVÁ Marie OPPELT Jan POTĚŠIL David JEDLIČKOVÁ Lucie ROUDNICKÝ Pavel ILGOVÁ Jana MIKEŠ Libor ZDRÁHAL Zbyněk GELNAR Milan KAŠNÝ Martin

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Parazité skupiny Monogenea představují významný soubor organismů, čítající až 25 000 druhů. Jejich prevalence bývá v hospodářských chovech ryb často vysoká a může tak vést k významným ztrátám v populaci hostitele. Ačkoliv se zástupci monogeneí vyskytují kosmopolitně a někteří z nich jsou významnými patogeny, tak znalost biochemické či molekulární podstaty interakce parazit-hostitel je značně omezená. Např. téměř chybí informace o funkčních proteinových molekulách. Doposud byla pouze pro dva tyto organismy (Gyrodactylus salaris a Protopolystoma xenopodis) vygenerována a zpracována celogenomová data a bylo charakterizováno několik málo funkčních proteinů produkovaných zástupci monogeneí. Za účelem prohloubení poznání v této oblasti jsme u druhu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea: Diplozoidae) realizovali první komplexní genomickou, transkriptomickou a proteomickou analýzu, která nám umožnila vygenerovat robustní datasety, na jejichž základě bylo možné identifikovat jednotlivé proteinové molekuly potenciálně klíčové pro život tohoto parazita. Pro potřeby genomické analýzy bylo pomocí čtyř sekvenačních platforem (Roche/454 Junior, Illumina HiSeq a MiSeq a Oxford Nanopore MinION) vygenerováno více než 165 mil. čtení a aktuálně probíhá fáze sestavování (assembly) celogenomové informace. V případě analýzy transkriptomu bylo vyprodukováno téměř 150 mil. čtení (Roche/454 FLX Titanium a Illumina MiSeq), 37 062 finálních transkriptů bylo bioinformaticky uspořádáno a z toho 19 539 blíže anotováno. Proteomická data byla získána z exkrečně-sekrečních (ES) produktů z ~100 dospělců pomocí HPLC-MS analýzy a byla porovnána se sestavenými transkripty. Takto bylo identifikováno celkem 1 033 ES proteinů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info