Informace o publikaci

Stress field reconstruction in an active mudslide

Autoři

BAROŇ Ivo KERNSTOCKOVÁ Markéta MELICHAR Rostislav

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference 3rd Conference on Slope Tectonics - Inherited Structures, Morphology Of Deformation And Catastrophic Failure
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.020
Klíčová slova Gravitational slope failure; Clayey mudslide; Paleostress analysis; Fault slip; Stress state; Landslide superficial displacement
Popis Struktury mezoskopického měřítka vzniklé gravitační deformací svahu pozorované při sesuvu půdy a hlubokých gravitačních svahových sesuvech jsou velmi podobné těm endogenním. Proto jsme použili palaeonapjatostní analýzu dat z ploch ohlazů pro rekonstrukci napjatostního pole aktivního sesuvného území v rakouském Pechgrabenu. Tento složitý sesuv půdy se vyvinul v jílovém kolluviu a břidlici a byl aktivován po určitém období spánku v červnu 2013. Během aktivního pohybu dne 12. června 2013 bylo v tělese sesypů změřeno 73 stop klouzání na 9 místech. Heterogenní data chybového skluzu byly zpracovávány z hlediska palaeonapjatosti, přičemž rekonstruovaný tenzor palaeonapjatosti je charakterizován orientací tří hlavních osí napětí a poměrem napětí (který poskytuje tvar elipsoidu napjatosti). Výsledky paleonapjatostní analýzy byly porovnány s digitálními modelovými modely terénních laserových snímků, které odhalily dynamiku a povrchové posuny pohybující se hmoty před a po našem průzkumu. Výsledky byly obecně v dobré shodě s pozorovaným vzorem sesouvání sesuvu a předpokládaným napjatostním režimem podle kritérií porušení Mohr-Coulombova kritéria a Andersonovy teorie. Kompresní režim byl většinou zaznamenán u špičky sesevu, tedy v oblastech, kde se očekává kompresní napjatostní pole během předchozích etap pohybu nebo na okrajích nahromaděných shora uvedenými sesuvnými tělesy. Na druhou stranu byly na v odlučných partiích skluzů identifikovány extenzní režimy, následně na vyvýšených hřebenech na čele a v zóně hrásťovitých a příkopovitých struktur v dolní centrální části hlavního sesuvného tělesa, kde bazální plocha sesuvu měla pravděpodobně místně konvexní charakter. Na bočních okrajích sesuvných těles byly pozorovány režimy horizontálních posunů, stejně jako transpresní nebo transtenzní režimy. Směry hlavních normálových napětí mohou být použity jako ukazatele směru pohybu sesuvu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info