Informace o publikaci

Consumer health protection and misleading commercial practices in the Czech business environment

Název česky Ochrana zdraví spotřebitele a nekalé obchodní praktiky v českém podnikatelském prostředí
Autoři

SELUCKÁ Markéta VEČERKOVÁ Eva LEVICKÁ Tereza DUDOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola pojednává o ochraně zdraví spotřebitele v českém právu de lege lata.