Informace o publikaci

Heteroptera (ploštice)

Autoři

KMENT Petr HRADIL Karel STRAKA Michal SYCHRA Jan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda, Sborník prací z ochrany přírody
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Red list; Heteroptera; Czech Republic
Popis Do seznamu je zařazen poměrně vysoký počet druhů – 261, tj. 30 % z celkového počtu známého v ČR. Počet druhů bezprostředně ohrožených vyhynutím nebo vyhubením zatím není příliš vysoký, většina druhů uvedených v seznamu je však citlivá na negativní zásahy do jejich přirozeného prostředí a mohou sloužit při bioindikaci a případném posuzování stavu chráněných nebo k ochraně vhodných lokalit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info