Informace o publikaci

Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia - I

Název česky Zajímavé nálezy chorošů v České republice, zejména na Moravě - I
Autoři

DVOŘÁK Daniel BĚŤÁK Jan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.researchgate.net/publication/319165582_Interesting_collections_of_polypores_in_the_Czech_Republic_particularly_in_Moravia_-_I
Klíčová slova Moravia; rare polypores; new records
Popis V tomto příspěvku shrnujeme převážně naše vlastní novodobé (především z období po roce 2006) nálezy vybraných vzácných druhů chorošovitých hub (Polyporales s.l.) z území České republiky, zejména Moravy. V této první části uvádíme nálezy celkem 36 druhů, u většiny z nich s poznámkami k jejich základním znakům, ekologii a výskytu a u 28 druhů rovněž s dokumentační barevnou fotografií. Z námi nalezených druhů patří dle červeného seznamu k ohroženým 25 taxonů – 16 v kategorii CR, 6 v kategorii EN, 3 v kategorii VU. K našim nejvýznamnějším zjištěním patří nové nálezy druhů s dosud jedinou (Aurantiporus alborubescens, Chaetoporellus latitans, Riopa metamorphosa) či dvěma (Jahnoporus hirtus) známými lokalitami v ČR, několik druhů uvádíme poprvé z území Moravy (Byssoporia terrestris, Phellinus lundellii), u dalších druhů považovaných za velmi vzácné jsme objevili větší množství nových lokalit (Gelatoporia subvermispora, Porotheleum fimbriatum, Tyromyces kmetii, Yuchengia narymica). Naše nálezy dokazují, že i oblasti polyporologicky dosud poněkud opomíjené (CHKO Moravský kras, NP Podyjí) patří k mykologicky velmi cenným, na chorošovité houby bohatým územím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info