Informace o publikaci

Činnost veřejného ochránce práv na poli ochrany osob dotčených stavebními záměry

Autoři

CHAMRÁTHOVÁ Anna

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2017: sborník z konference
Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf
Klíčová slova monitoring; building intention; Public Defendor of Rights
Popis Příspěvek představuje možnosti veřejného ochránce práv jako jednoho z nástrojů kontroly veřejné správy při ochraně osob dotčených stavebními záměry. Napřed jsou stručně charakterizovány způsoby realizace stavebních záměrů a popsána ochrana dotčených osob v těchto procesech, a poté jsou ve druhé části příspěvku představeny nástroje, kterými může ochránce jejich ochraně napomoci. Ve třetí části příspěvek analyzuje nástroje, které ochránce v praxi skutečně využívá z hlediska šíře jejich dopadu (tj. zda se vztahují k pomoci osobám v jednotlivých konkrétních případech či zda směřují k změně dle názoru ochránce vadné právní úpravy, popřípadě ke sjednocení jejího výkladu, nebo aplikační praxe) a jejich efektivnosti, k čemuž slouží zhodnocení ochráncem dosažených výsledků.
Související projekty: