Informace o publikaci

Hybrid v systému regionálního školství? Postavení a specifika uměleckého vzdělávání v ČR

Autoři

HRADECKÁ Pavla VACEKOVÁ Gabriela

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova education policy; arts education; primary arts schools; regional education; hybridity; Czech Republic
Popis Umělecké vzdělávání je v české vzdělávací soustavě pevně zakotveno. Jasná návaznost mezi jednotlivými rámcovými vzdělávacími programy a prostor věnovaný základním uměleckým školám poukazuje na důležitou pozici těchto škol v systému regionálního školství ČR. Cílem příspěvku je na základě deskripce historického vývoje, obsahové a kauzální analýzy současného stavu uměleckého vzdělávaní v ČR a syntézy takto získaných poznatků vymezit jeho specifika a navrhnout další směr výzkumu v dané oblasti, a to zejména ve vztahu k vzdělávací politice a reformě financování regionálního školství ČR. Hlavním zjištěním příspěvku je, že komplexní systém uměleckého vzdělávání v ČR je svou strukturou, provázaností či způsobem financování unikátní a současně vykazuje prvky hybridity, čímž otevírá nové problémové otázky vyžadující systémové řešení. Kromě teoretických a praktických přínosů plynoucích z naplnění vytyčeného cíle nabízíme náměty a prostor pro diskusi v oblastech, které přesahují meze řešené problematiky v rámci předkládaného příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info