Informace o publikaci

Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví

Autoři

ČINČERA Jan MEDEK Michal LUPAČ Miroslav

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Publikace se zabývá mapováním rozšíření a analýzou kvality terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice. V první části stručně představuje problematiku interpretace přírodního dědictví a hodnocení její kvality. Ve druhé části prezentuje probíhající diskuse o vlivu digitálních médií na návštěvnický prožitek přírody. Stručně představuje relativistický a romantický přístup k tématu a zakotvuje text v pragmatickém diskursu. Ve třetí části se podrobněji zabývá fenoménem využití digitálních médií v interpretaci kulturního a přírodního dědictví, specificky pak zejména problematikou využití rozšířené reality a otázkou účinnosti a kvality terénní digitální interpretace přírodního dědictví. Výzkumná část práce přináší přehled příkladů digitální interpretace přírodního dědictví v České republice. Podrobněji prezentuje tři vybrané případy digitální interpretace přírodního dědictví: naučné stezky Svatojánský okruh a Po stopách Karoliny Světlé a naučný bod Kozákov AR. Analyzuje názory domácích expertů a zástupců návštěvnické veřejnosti na smysl a kvalitu terénní digitální interpretace přírodního dědictví. Na základě analýzy dostupné literatury, názorů expertů a návštěvníků pak navrhuje nástroj pro hodnocení kvality terénní digitální interpretace přírodního dědictví, který následně aplikuje na hodnocení vybraných interpretačních programů. V poslední části text diskutuje možnosti a smysl dalšího rozvoje terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a navrhuje konkrétní opatření, která by mohla přispět ke zvýšení její účinnosti pro posilování vztahu návštěvnické veřejnosti k přírodním lokalitám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info