Informace o publikaci

pXRF analysis of late La Tene painted ware from the Staré Hradisko oppidum

Název česky pXRF analýza pozdně laténské malované keramiky z oppida Staré Hradisko
Autoři

ŽENOŽIČKOVÁ Irena

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Významným fenoménem, nejen z hlediska estetiky, je v pozdně laténském období malovaná keramika. Největší pramennou základnu poznání tohoto druhu keramiky na Moravě poskytuje oppidum Staré Hradisko. Vzhledem k velmi jemnému charakteru keramického těsta a ve většině případů fragmentárnímu dochování, je vizuální validace nedostatečná. Významné uplatnění při výzkumu keramiky mají v dnešní době petroarcheologické, mineralogicko-geologické, geochemické a obecně archeometrické analytické metody. Z dostupných metod byla aplikována rentgen-fluorescenční analýza (pXRF). Její velkou předností je možnost multielementární nedestruktivní analýzy vzorků všech skupenství a to zejména rychlá analýza vzorků pevných. Pomocí pXRF analýzy lze zkoumat i celé artefakty, bez nutnosti odebírání vzorků. V případě keramiky skýtá tato metoda poměrně přesné a rychlé vyhodnocení chemických prvků daného vzorku a umožňuje tak porovnat vybrané keramické fragmenty a hledat mezi nimi vzájemné podobnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info