Informace o publikaci

Ještě k doznání a prohlášení o vině v řízení proti právnické osobě

Autoři

ČEP David

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Ještě k prohlášení viny v trestním řízení proti právnické osobě Předkládaný příspěvek se zabývá jednou z podmínek aplikace odklonů a dohody o vině trestu v trestním řízení proti právnické osobě, totiž prohlášením viny. Kriticky analyzuje stávající rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, podle níž může takové prohlášení – ať už jde o doznání ve smyslu § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu nebo o prohlášení o tom, že obviněný spáchal skutek, pro který je stíhán ve smyslu § 175a odst. 3 a § 309 odst. 1 tr. řádu – učinit osoba, jejíž protiprávní čin představuje základ trestného činu právnické osoby. Autor uvedený výklad podrobuje dílčí kritické analýze a nabízí další argumenty ve prospěch závěru, že takové prohlášení náleží učinit osobě, která je oprávněna za právnickou osobu činit úkony v trestním řízení (§ 34 odst. 1 TOPOZ).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info