Informace o publikaci

Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports

Název česky Oběti a vrazi v britském tisku. Pojmenovávací strategie ve zprávách o případech vražd
Autoři

JANČAŘÍKOVÁ Renata

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie předkládá výsledky studie týkající se prostředků vyjadřování pozitivního statusu obětí a negativního statusu vrahů ve zprávách o zločinu v britském tisku. Výzkum je zaměřen na referenční prostředky vyjadřované pomocí nominální fráze a její informativní a evaluativní potenciál, a to jak v seriózním tak bulvárním britském tisku. Analýza vychází z předpokladu, že určité referenční strategie akcentují některé charakteristiky obětí a vrahů, což umožňuje tyto osoby vzájemně kontrastovat, např. jako dobro a zlo, a rovněž zohledňuje sociální a kulturní aspekty, s jejichž pomocí lze ilustrovat vzájemné propojení jazyka a společnosti. Výsledky studie naznačují, že ačkoli seriózní tisk je zdrženlivější než tisk bulvární, oba typy novin svým čtenářům předkládají nejen informace, ale také určité sociálně determinované postoje a názory a hodnocení sociální reality.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info