Informace o publikaci

Detekce mutací korelujících s rezistencí k TKI genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic - dosavadní zkušenosti N Brno

Autoři

BAJEROVÁ Martina ROBEŠOVÁ Blanka SKŘIČKOVÁ Jana TOMÍŠKOVÁ Marcela

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Citace