Informace o publikaci

Approaches mothers of first graders use to deal with perceived reading difficulties

Název česky Přístupy matek k řešení čtenářských problémů žáků 1. tříd
Autoři

SEDLÁČKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of pedagogy / Pedagogický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.degruyter.com/view/j/jped.2017.8.issue-2/jped-2017-0008/jped-2017-0008.xml
Doi http://dx.doi.org/10.1515/jped-2017-0008
Klíčová slova parental involvement; reading difficulties; reading aspirations; self-determination theory; first grade
Popis Cílem této studie je lépe porozumět tomu, jak matky žáků 1. tříd přistupují k řešení jimi vnímaných čtenářských problémů svých dětí. Odlišná percepce čtenářských problémů matkami přitom pramení ze čtenářských aspirací, které ke svým dětem vztahují. Studie vychází z dat získaných hloubkovými polostrukturovanými rozhovory s 10 matkami, které byly pořízeny koncem 2. pololetí školního roku 2015/2016. Z analýzy dat vyplývá, že rozdíly patrné v tom, co matky považují u svých dětí za čtenářský problém, prostupují rovněž do široké palety mikroakcí zaměřených na řešení tohoto problému. Lze rozlišit tři různé přístupy matek: a) revizorky, které nejvíce trápí chyby dítěte ve čtenářské technice, se zaměřují zejména na operativní opravování těchto chyb; b) promotérky, které naopak tíží hlavně případný či existující nezájem dítěte o čtení, řídí veškeré čtenářské aktivity ve snaze dítě (nede)motivovat, například skrze střídavé čtení či pravidelné zásobování knihami; c) z výpovědí lektorek, jež se nejvíce obávají toho, že jejich dítě textu neporozumí, je patrná jejich ochota a záliba ve vysvětlování a vytváření různorodých příležitostí pro rozvoj čtenářské gramotnosti jak v rámci domácích úkolů, tak při volnočasovém čtení, holistická snaha o prevenci neúspěchů ve čtení, a motivování dětí ke čtení čtením samotným. Závěry studie jsou vysvětlovány v kontextu sebedeterminační teorie a diskuse o vlivu socioekonomického statusu rodičů na jejich zapojení do vzdělávání dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info