Informace o publikaci

SCOLA TELCZ - example of interdisciplinary workshop

Název česky SCOLA TELCZ - příklad mezioborového workshopu
Autoři

BURDOVÁ Jitka BÚCIOVÁ Olga

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Architektura zasahuje do mnoha složek života a svojí komplexností proniká několika obory lidské působnosti. Proto i při jejím vytváření je důležité, aby byly zahrnuty poznatky a know-how těchto oborů, ve výsledku vedoucí k architektuře, jež bude splňovat funkční, estetické a sociologické požadavky a respektovat potřeby uživatelů. Příspěvek se věnoval přínosu vzdělávání k mezioborové spolupráci v architektuře. Představil jeden z příkladů mezioborové a mezinárodní spolupráce připravovaný pro studenty vysokých škol, projekt SCOLA TELCZ. Projekt si klade za cíl spojit studenty různých odborností provázaných architekturou a dát jim prostor k diskuzi a výměně zkušeností při práci na konkrétním zadání. Na workshopu, pořádaném dvakrát ročně, se podílí Národní památkový ústav v Telči, Donau university Krems, České vysoké učení technické v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Workshopu se účastní odborníci a studenti oborů architektury, zahradní architektury, dějin umění, učitelství výtvarné výchovy a zprostředkování umění a sociologie. Studenti pracují na ideovém návrhu řešení budovy či lokality v Telči, kde jsou pro ně zároveň připraveny odborné přednášky a exkurze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info