Informace o publikaci

Ferrocenes as Potential Anticancer Drugs: Determination of The Mechanism of Action

Název česky Ferroceny jako potenciální protirakovinné léky: Stanovení mechanismu účinku
Autoři

SKOUPILOVÁ Hana BARTOŠÍK Martin PINKAS Jiří KARBAN Jindřich HRSTKA Roman

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Byla syntetizována řada derivátů ferocenu nesoucí buď substituované nebo nesubstituované nasycené pěti- a šestičlenné heterocykly obsahující dusík. Některé z těchto sloučenin vykazovaly jasnou cytotoxicitu vůči buňkám rakoviny vaječníků v dávkách srovnatelných nebo dokonce nižších než je u cisplatiny, která se standartně používá k léčbě rakoviny vaječníků. Nejslibější ferocenový derivát byl vybrán k určení mechanismu působení uvnitř buněk SK-OV-3. Pro měření nízkých hladin akumulovaných léků jsme použili diferenciální pulsní voltammetrii, která identifikovala transferrinové receptory jako prominentní transportéry ferrocenů. Důležitou součástí naší práce je také stanovení způsobu působení převážně při výrobě reaktivních kyslíkových radikálů uvnitř rakovinných buněk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info