Informace o publikaci

Vliv klimatických podmínek na opaskovce (Clitellata) prameništních slatinišť Západních Karpat

Logo poskytovatele
Autoři

SCHENKOVÁ Jana POLÁŠKOVÁ Vendula BÍLKOVÁ Martina BOJKOVÁ Jindřiška SYROVÁTKA Vít POLÁŠEK Marek HORSÁK Michal

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Prameništní slatiniště jsou napájena podzemní vodou a je pro ně typická různá minerální bohatost, od bazických se srážením pěnovce, až po kyselá přechodová rašeliniště.Na 41 vybraných prameništních slatiništích bylo kromě fyzikálně-chemických parametrů také provedeno hodnocení teplotních proměnných. Minerálně trofický gradient signifikantně vysvětlil 12 % a skupina teplotních proměnných 4 % variability druhových dat, dalších 14 % variability bylo sdílené. Množství organického materiálu samostatně vysvětlilo jen 1 % variability. Pro druhovou diverzitu, celkové abundance, diverzitu nepohlavně se rozmnožujících a diverzitu povrchově aktivních druhů byly vytvořeny GLM modely. Celková diverzita opaskovců byla podmíněna TOC v substrátu, množstvím organického materiálu a negativně množstvím anorganického materiálu (celkem 32 % variability), míra kolísání teploty vody byla významná pouze pro abundance terestrických druhů opaskovců.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info