Informace o publikaci

Mirjam van Veen et al. (edd.) : Sisters. Myth and Reality of Anabaptist, Mennonite and Doopsgezind Women, ca. 1525–1900

Autoři

LOUKOTOVÁ Andrea

Rok publikování 2018
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Edice Brill’s Series in Church History and Religious Culture, jejíž redaktorské jádro tvoří především akademici z nizozemských a britských univerzit, svými publikacemi dlouhodobě přispívá k novému pojetí dějin reformace. Byť se edice nezaměřuje primárně na reformační období, zaujímají příspěvky na toto téma značnou část její bibliografie, což jenom potvrzuje atraktivitu a výzkumný potenciál dané problematiky. Jedním ze svazků vydaných v posledních letech je kniha Sisters: Myth and Reality of Anabaptist, Mennonite and Doopsgezind Women ca. 1525-1900, soubor statí nizozemských, belgických, německých a severoamerických historiků, jež vzešly z konference na téma Myth and Reality of Anabaptist/Mennonite Women in Continental Europe ca. 1525-1900 pořádané na půdě Free University of Amsterdam ve dnech 30. – 31. srpna 2007. Sjednocujícím tématem přednesených a následně publikovaných příspěvků je obraz novokřtěnských žen, jeho vznik, vývoj a proměny od počátku šestnáctého do sklonku devatenáctého století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info