Informace o publikaci

Holocentric chromosomes may be an apomorphy of Droseraceae

Logo poskytovatele
Název česky Holocentrické chromozomy mohou být apomorfií čeledi Droseraceae
Autoři

KOLODIN Pavel CEMPÍRKOVÁ Hana BUREŠ Petr HOROVÁ Lucie VELEBA Adam FRANCOVÁ Jana ADAMEC Lubomír ZEDEK František

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Plant Systematics and Evolution
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00606-018-1546-8.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00606-018-1546-8
Klíčová slova Aldrovanda;Dionaea;Drosera;Drosophyllum;Flow cytometry;Gamma irradiation;Holocentric chromosomes;Holokinetic chromosomes;Karyotype evolution;carnivory
Popis Holocentrické chromozomy se vyvinuly v různých rostlinných a živočišných liniích, což naznačuje, že mohou poskytovat selektivní výhodu za určitých podmínek, ale jejich adaptační potenciál nebyl dosud studován. Jedním z důvodů může být nedostatečná znalost fylogenetické distribuce holocentrických chromozomů napříč fylogenezí eukaryot. V této studii jsme se zaměřili na čeleď Droseraceae, masožravou rostliny se zčásti neznámou chromozomální strukturou v monotypických rodech Dionaea a Aldrovanda a blízce příbuznou monotypickou čeleď Drosophyllaceae. Pro detekci holocentrických chromozomů jsme použili průtokovou cytometrii měřením poměrů počtu jader G2 k počtu jader G1 v závislosti na reakci na ozáření gama paprsky u druhů Aldrovanda vesiculosa, Dionaea muscipula, Drosera tokaiensis a Drosera ultramafica z Droseraceae a Drosophyllum lusitanicum z Drosophyllaceae. Potvrdili jsme monocentrické chromozomy v D. lusitanicum a holocentrické chromozomy jsme detekovali ve všech čtyřech zbývajících Droseraceae. Náš nový nález holocentrických chromozomů v monotypických rodech Aldrovanda a Dionaea naznačuje, že všechny Droseraceae mohou být holocentrické, ale k definitivnímu potvrzení, že jde o apomorfii celé čeledi, je zapotřebí dalšího výzkumu kvůli dříve popsaným konfliktním výsledkům u Drosera rotundifolia.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info