Informace o publikaci

Co a k čemu je konfromní zobrazení

Autoři

MUSILOVÁ Jana MUSILOVÁ Pavla

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československý časopis pro fyziku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova functions of a complex variable; conformal mapping
Popis Ve fyzice i v technických oborech býváme postaveni před úkol řešit problémy, které jsou sice svou podstatou prostorové, avšak funkce popisující řešení úlohy jsou závislé jen na souřadnicích x a y v rovině. Typickým příkladem je rozložení potenciálu elektrostatického pole velmi dlouhého válcového kondenzátoru nebo rozložení teploty mezi trubkami souosého potrubí. I tak však může být přímé řešení problému v rovině xy složité, nebo dokonce neschůdné. Konformní zobrazení umožnuje převést úlohu z definičního oboru D v rovině xy, kterou si představíme jako Gaussovu rovinu a ze souřadnic x a y sestavíme komplexní proměnnou z = x + iy, opět do Gaussovy roviny pomocí zobrazení w = f(z) = u(x, y) + i.v(x, y) vhodných vlastností, v níž se řešení může významně zjednodušit. Takové zobrazení popíšeme a ukážeme jeho účinnost na příkladech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info