Informace o publikaci

Brexit outside of UK politics : the case of Czech Eurosceptics

Název česky Brexit mimo politiku Spojeného království : Případ českých euroskeptiků
Autoři

KANIOK Petr HLOUŠEK Vít

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Politics and Society
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2018.1463841
Doi http://dx.doi.org/10.1080/23745118.2018.1463841
Klíčová slova Brexit; Czexit; EU; Euroscepticism; Czech Republic
Přiložené soubory
Popis Jak se liší měkký a tvrdý euroskepticismus? Tato otázka začala v posledních letech nabývat na významu, neboť stranický euroskepticismus začal ovlivňovat každodenní evropský politický mainstream. Tento článek zkoumá tuto problematiku na příkladu vlivu Brexitu mimo Spojené království. S využitím České republiky, země se silnou tradicí stranického euroskepticismu, analyzují autoři zástupce obou variant v konetextu postojů prointegračních stran. Na základě rozboru oficiálních stranických materiálů ukazujeme, že oba tábory z hlediska reakce na Brexit variují. Měkcí euroskeptici považují Brexit za šanci na reformu EU, tvrdí euroskeptici jako výzvu k destrukci EU. Ukázalo se také, že postoje měkkých euroskeptiků jsou bližší pozicím prointegračních stran, neř tvrdých euroskeptiků. Tento výzkum tak přispěl k lepšímu porozumění a jasnější konceptualizaci stranického euroskepticismu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info