Informace o publikaci

Akademické psaní pro právníky

Autoři

MACHALOVÁ Tatiana VEČEŘA Miloš HLOUCH Lukáš ŠTĚPÁNÍKOVÁ Markéta SMEJKALOVÁ Terezie NOVÁKOVÁ Jana VALC Jakub GEALFOW John Altair

Rok publikování 2018
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Obsah učebnice tvoří deset kapitol rozdělených do třech základních částí. První část je věnována zásadám publikační etiky a korektnímu zacházení se zdroji. Autoři těchto kapitol ukazují, co znamená dodržovat etické zásady při tvorbě odborného textu, jakou zdatnost musí studenti prokázat, aby jejich práce s použitými zdroji a všemi studijními materiály byla nejen korektní, ale i tvůrčí. Jádro učebnice tvoří kapitoly, které se zabývají metodikou volby tématu, formulováním hypotézy či základní výzkumné otázky nebo obsahovými i formálními zásadami tvorby struktury a osnovy odborného textu. Tuto metodickou část uzavírá kapitola věnovaná metodologii vědecké práce. Závěrečná část učebnice je věnována výkladu základních požadavků na výstavbu odborného textu, tvorbě právních argumentů, prevenci před argumentačními fauly a analýze právních případů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info