Informace o publikaci

Use-wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves

Název česky Traseologická a balistická analýza projektilů z pohřebiště Ludanice - Mýtna Nová Ves
Autoři

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila BÁTORA Jozef NOSEK Vojtěch

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Archaeological Science: Reports
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X18305133?dgcid=author
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.09.028
Klíčová slova Early Bronze Age; Central Europe; Projectile points; Warfare; Use wear; Ballistics
Popis Pohřebiště Mýtná Nová Ves – Ludanice (Slovensko) čítá celkem 606 hrobů datovaných do starší doby bronzové. Většina hrobů (477 hrobů) patří k projevu nitranské kultury, derivátu epišňůrového komplexu ve střední Evropě. Tato archeologická kultura stojí chronologicky mezi pozdním eneolitem s kulturami se šňůrovou keramikou a se zvoncovitými poháry a mezi rozvinutou starší dobou bronzovou s velkým územním rozvojem únětické kultury. Archeologický projev nazývaný nitranská kultura je zřejmě zcela klíčový pro pochopení přechodu nestratifikované společnosti s definovaným statutem bojovníků k raně stratifikované společnosti. Bojovnická elita hraje významnou roli ve formativních společenských procesech doby bronzové. Je signifikantní, že právě v archeologických kulturách předcházejících rozvoji plné starší doby bronzové nacházíme charakteristické doklady lukostřelectví spojované s bohatšími hroby a další, specificky mužskou výbavou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info