Informace o projektu

Informace o projektu
Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-11425S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Funkční a symbolické ukotvení kamenných projektilů v sociální dynamice pravěkých společností je jednou z nejzajímavějších otázek analýzy štípané industrie v celosvětovém měřítku. Kritická je jejich role v období počátků vertikální stratifikace a vzniku bojovnických elit závěru eneolitu a počátku doby bronzové, na pomezí užitkově funkčního bojovnického a zároveň hluboce symbolického a genderově reprezentativního atributu. Jejich výskyt v hrobové výbavě všech kultur tohoto období ve střední Evropě není z hlediska rekonstrukce sociálních struktur tématem omezeným na střední Evropu, ale má celoevropský dosah. K aktuální diskusi a reinterpretaci významu lukostřelby pro válečnictví tohoto turbulentního období chceme přispět komplexní analýzou funkčních a sociálních rolí kamenných šipek na základě traseologie stop upevnění a transportu, 3D balistické analýzy, rekonstrukcí operačního řetězce projektilu ve fázích vícečetných použití a reparací, a analýzou archeologických dat v souladu s provedenými antropologickými analýzami. Předpokládáme zásadní publikační výstupy.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info