Informace o publikaci

Měšťanské ženy a gender : Ke konceptu feminity na příkladu Moravské orlice (1863 - 1872)

Autoři

KRUTÍLKOVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vlastivědný věstník moravský
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Moravia; gender history; newspaper Moravská orlice; 1863 - 1872
Popis Článek se zabývá analýzu prvních deseti ročníků periodika Moravská orlice v letech 1863 a 1872 z přístupu dějin žen a gender history. Analýza novinových článků potvrdila různé koncepty aktivit žen a mužů v rámci národního hnutí. Ovšem manifestace vlastenectví, ve které byly ženy směřovány, byla posuzována jako výraz podpory jednotnému názoru. Ženská genderová role, tradičně spojována s reprodukcí, pasivitou a spojenou se starostí o domácnost, byla v této době utvářena také výčtem veřejných až politických aktivit. Bylo potvrzeno, že v 60. a raných 70. letech 19. století byla tzv. soukromá sféra propustná. Bylo prokázáno, že už v 60. letech splývaly termíny žena-vlastenka-matka. V jádru agitace mezi ženami v rámci českého národního hnutí koncept vlasteneckého mateřství. Všechny veřejné aktivity žen (účast na akcích, nošení kroje, role "matek" nebo "kmoter" spolkových praporů) byly podřízeny tomuto konceptu, který stál rovněž za zrodem prvních ženských spolků. Ve veřejném prostoru byly ženské aktivity prezentovány jako sekundární k aktivitám mužů, symbolicky kompletující ideu českého národa. Z pohledu prezentace aktivit žen a mužů v binárních opozic byly ženské aktivity považovány za "podporující" a "jiné", čímž docházelo velmiu rychle k ustálování definice toho, co je pro ženy vhodné a co nikoliv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info