Informace o publikaci

Osobnost regenschoriho, skladatele a učitele Peregrina Gravani z pohledu mikrohistorického bádání

Autoři

KRAMÁŘOVÁ Helena

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Čím hlouběji v minulosti zkoumáme osudy významných hudebních osobností lokálního významu, tím více vystupuje do popředí potřeba celistvosti výzkumu a zohlednění širšího kontextu. Mapování některých aspektů především sociokulturního charakteru a vzájemné vazby napříč regiony se však často ztrácí ze zřetele. Zda a nakolik je vhodný a v současné době aplikovatelný mikrohistorický přístup (prezentovaný např. francouzskými historiky) v regionálním výzkumu ve středoevropském prostoru bude hlavním aspektem příspěvku. Na příkladu brněnského regenschoriho a skladatele Peregrina Gravaniho (1742–1815) budou nastíněny možnosti tohoto přístupu v hudebně-historickém bádání.
Související projekty: