Informace o publikaci

White dot syndromy

Autoři

KARKANOVÁ Michala BERÁNEK Jan KOLÁŘ Petr VYSLOUŽILOVÁ Daniela VLKOVÁ Eva

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace je upozornit na heterogenní skupinu vzácných autoimunitních zánětlivých onemocnění, kde v klinickém nálezu dominuje výsev, často typicky pro daný syndrom uložených, multifokálních mikrogranulomů v oblasti chorioidey, retinálního pigmentového epitelu a neuroretiny. White dot syndromy nejsou provázené systémovým autoimunitním onemocněním. Jedná se většinou o izolovaně oboustranné oční postižení. Tato onemocnění můžeme dělit do 2 skupin s různou prognózou. V první skupině jsou onemocnění samolimitující, jejichž průběh je většinou prchavý, bez nutnosti léčby. Postihují mladé zdravé jedince a v některých případech navazují na chřipkové onemocnění. V druhé skupině jsou postižení progresivní, závažná, provázená i jinými zánětlivými očními projevy, většinou i s postižením zadního pólu oka a nebezpečím rozvoje komplikací charakteru jizev nebo pozánětlivých chorioideálních neovaskulárních membrán. Tato onemocnění postihují většinou pacienty středního věku a pro některá je typická přítomnost určitého genotypu HLA systému. Při sledování aktivity onemocnění nám kromě fotografie fundu v čase pomáhá i autofluorescence, fluorescenční a indocyaninová angiografie a OCT vyšetření. V léčbě využíváme kortikosteroidy celkově nebo intravitreálně, imunosupresiva, ev. biologickou léčbu, pokud dojde k rozvoji chorioideální neovaskularizace anti-VEGF léčbu intravitreálně. V diferenciální diagnostice je nutné myslet na granulomatózní chorioretinitidu v rámci sarkoidózy, TBC, sympatické oftalmie, toxoplasmózy nebo maskující syndrom. Při určení diagnózy nám kromě charakteristického klinického obrazu nejčastěji pomáhá anamnéza, serologické a RTG vyšetření, konziliární vyšetření plicním lékařem, případně lumbální punkce a magnetická rezonance. I když WDS jsou onemocnění vzácná, musíme na možnost této diagnózy myslet v rámci diferenciální diagnostiky multifokálních oboustranných chorioretinitid. V případě progresivních syndromů může včasná léčba stabilizovat onemocnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info