Informace o publikaci

Euphemisms and non-proximal manipulation of discourse space : The case of blue-on-blue

Logo poskytovatele
Název česky Eufemismus blue-on-blue v rámci teorie proximizace a diskurzního prostoru
Autoři

CHOVANEC Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lingua
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384119300014
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2019.04.001
Klíčová slova pragmatics; proximization; distanciation; euphemism; political discourse; war rhetoric; taboo; manipulation
Popis Článek podává pragmatickou interpretaci důsledků eufemistické volby lexikálních prostředků ve věci odkazování k tabuizovaným tématům ve veřejném diskurzu. S využitím teorie proximizace text vysvětluje, jak eufemismy potenciálně oslabují negativní vnímání konkrétních jazykových reprezentací a konceptualizací zakázané reality. Díky tomuto mechanismu dochází ke zvětšení (oddálení) diskurzního prostoru mezi nepříjemně vnímaným jevem a deiktickým centrem mluvčího. Tento článek analyzuje vojenský eufemismus "blue-on-blue" a jeho užívání v nejrůznějších médiích a interpretuje jej jako strategii diskurzní distanciace. Analyzovaná data indikují, že v daném případě dochází k několika stupňům gramatických a strukturních transformací, které skrývají potenciálně negativní vnímání daného jevu. Jedná se o formu gramatické metafory ve smyslu teorie MAK Hallidaye.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info