Informace o publikaci

Temná stránka generativity : Generativita v dospělosti a její vztah k narcismu, machiavelismu a psychopatii

Autoři

MILLOVÁ Katarína GERANIOSOVÁ Athina

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Empirický výzkum se u generativity soustředí spíše na její souvislosti s pozitivně vymezenými charakteristikami. Její teoretické zakotvení i omezený výzkum, který se zaměřil na její vztah s méně žádoucími oblastmi, však poukazují na jejich významné souvislosti. Cílem našeho výzkumu bylo tedy prozkoumat vztah mezi generativitou a třemi rysy temné triády: narcismem, machiavelismem a psychopatií. Soubor tvořilo 294 dospělých lidí ve věku 25 až 65 let (m = 44,6 let, 174 žen), kteří vyplnili dotazníky týkající se generativního zájmu (LGS), stagnace (BSS) a rysů temné triády (SD3). Generativita pozitivně korelovala s narcismem a negativně s machiavelismem, u stagnace se významné pozitivní vztahy objevily u machiavelismu a psychopatie. Jelikož se muži a ženy lišili v některých zkoumaných charakteristikách (generativitě, machiavelismu a psychopatii), zjišťovaly jsme, zdali se u nich liší vztahy mezi proměnnými. U žen odpovídaly vztahy výsledkům celého souboru, u mužů však generativita neprokázala negativní vztah s machiavelismem, zjistily jsme však pozitivní korelaci s psychopatií.