Informace o publikaci

IC studium retenčního chování aniontů

Autoři

ZIMA Lukáš FARKOVÁ Marta LUBAL Přemysl

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Cena Karla Štulíka 2018
Citace
www http://www.ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/viewIssue/15/26
Klíčová slova anions, ion chromatography, optimization of analytical method
Popis V této práci byla prováděna separace vybraných aniontů metodou iontové chromatografie, která vyniká vysokou reprodukovatelností i pro analýzy reálných vzorků. Také bylo zjištěno, že retenční chování aniontů výrazně závisí na pH a teplotě mobilní fáze, proto se pro zkrácení doby analýzy nabízí možnost modifikace metody použitím zvýšení pH a teploty, avšak potom může dojít ke snížení rozlišení jednotlivých píků, např. v případě jodidu dochází k zastínění sírany nebo fosforečnany. Tyto výsledky mohou najít uplatnění v rutinní analýze vzorků životního prostředí (např. kontroly kvality pitné nebo povrchové vody), dále při kontrolách jakosti potravin, aj.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info