Informace o publikaci

Zlomvazka a zvládání nejistoty

Autoři

FUJDA Milan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Zlomvazka je běžně využívaný dar – talisman k zajištění štěstí. V souladu s formulí „zlom vaz“ se rozdává před důležitými, kritickými událostmi, jejichž průběh a výsledek sice osoba, jež jimi má projít, může ovlivnit vlastní pílí a důkladnou přípravou, událost ale i tak obsahuje příliš mnoho neznámých na to, aby šlo výsledek garantovat. Jednou z typických situací tohoto druhu jsou premiéry divadelních představení. Bez ohledu na důkladnost příprav, zůstává úspěch premiéry takříkajíc „ve hvězdách“. Existují ovšem také magické způsoby, jak k úspěchu přispět. Ani výsledky této intervence však nejsou zaručené. Aktéři to dobře vědí a nespoléhají se na to. K praxi přistupují vděčně, ale vlastně v ní nevěří. Přesněji ani věří, ani nevěří. Spíš jsou potěšeni tím, že na ně někdo myslí a „drží jim palce“. To je samo o sobě podstatné a též to pomáhá. Toto vyjadřuje i oblíbená a vděčně přijímaná formule „myslím na tebe“ nebo „budu na tebe myslet“, která slouží v podobných situacích jako v zásadě očekávaná rituální fráze. Pokud se nedostaví, lze si celou situaci přeložit též jako „nezáleží mi na tobě“. Takto je uvedené magické rituální jednání včleněno do mezilidských vztahů, a nepřekvapí proto, že pro zúčastněné je důležitější osobní zúčastněnost ostatních než věroučný obsah dané praxe. Ten, důsledně vzato, nikoho příliš nezajímá. Takové situace nejenže dosvědčují sociologickou směšnost tázání se po víře a nevíře, ale umožňují také hlouběji prozkoumat latourovskou formu zprostředkování přítomnosti druhého.