Informace o publikaci

E-Health ve výzkumu: systém pro správu, administraci a vyhodnocování dotazníkových metod

Autoři

KNEJZLÍKOVÁ Terézia SVĚTLÁK Miroslav LINHARTOVÁ Pavla

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Systém pro správu, administraci a vyhodnocování dotazníkových metod je webová aplikace, kterou vyvíjíme na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno. Jedná se o systém, který propojuje vytvářenou online databázi dotazníkových metod, online prostředí pro spravování výzkumných projektů a participanty výzkumů. K zabezpečení všech údajů využíváme nástroje, které splňují podmínky GDPR (General Data Protection Regulation). Zároveň neuchováváme žádné citlivé údaje o účastnících. V online systéme figuruje pouze jejich e-mail a automaticky vygenerovaný kód pro spárování vyplněných dotazníků. K vývoji systému nás vedla snaha více automatizovat základní úkony spojené s vytvářením a administrací dotazníků a přepisem dat do programů na jejich statistickou analýzu. Existující řešení této problematiky neobsahují všechny funkce, které v našem systému budou postupně implementovány. Důležitou funkcí je vytváření a editace dotazníků a škál. Navíc máme možnosti zařazovat položky do škál dotazníků, které budou automaticky sečítané a můžeme jejich hodnoty lehce exportovat ve standardních formátech. Prostředí pro spravování výzkumných projektů je samostatná služba a pro vstup do ní je nutná autorizace, která nám umožňuje kontrolovat, kdo má přístup k systému, participantům a jejich údajům. V téhle sekci si můžeme zakládat projekty, přiřazovat k nim dotazníkové metody a nastavovat standardní plán pro sběr dat u účastníků výzkumu. Systém nemá byt náhradou základního osobního kontaktu výzkumníka a participanta. Je pouze nástrojem pro usnadnění sběru dat a jejich zpracování. Důraz klademe na efektivnost systému nejen pro výzkumníky, ale i participanty, kteří mohou odpovídat na naše dotazy jednoduše přes mobilní zařízení. V budoucnu se zaměříme na vývoj nástavby systému zaměřené na monitoring psychického stavu pacientů a včasný záchyt relapsů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info