Informace o publikaci

NEINVAZIVNÍ STANOVENÍ PARAMETRŮ CÉVNÍ STĚNY U DĚTI S ASTMA BRONCHIALE: PILOTNÍ STUDIE.

Autoři

BUDINSKAYA Ksenia SVAČINOVÁ Jana HRUŠKOVÁ Jana PUCHNEROVÁ Veronika KUBECOVÁ Zuzana SVÍZELA Vojtěch HRSTKOVÁ Hana DOBŠÁK Petr RYDLOVÁ Jana LINHARTOVÁ Kateřina NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Arteriální tuhost je subklinický prediktor kardiovaskulárních onemocnění. Její měření se provádí pomocí aplanační tonometrie anebo měřením cardio-ankle indexu (CAVI). Cílem studie bylo porovnat arteriální tuhost u astmatických a zdravých dětí pomocí dvou metod měření. Metodika Vyšetření se zúčastnilo 52 dětí s astmatem (skupina A) a 71 kontrol stejného věku (skupina C). Všem byly naměřeny hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku (SPB, DPB), rychlost pulzové vlny (PWV), augmentační index (AI) a tlak (AP) standardizované na pomocí přístroje Sphygmocor (AtCor Medical, Austrálie). Všechna měření byla kalibrována oscilometrickým měřením krevního tlaku (Omron, HEM-907-E, Japonsko) na stejné straně. CAVI byl měřen zařízením VaSera (Fukuda Denshi, Japonsko). Pro statistickou analýzu byl použit software Statistic 13. Výsledky Mezi skupinami A a C jsme našli statisticky významné rozdíly následujících parametrů: AP (3,0±10,9 vs. -2,0±10,6; p<0,05), PWV (6,6±1,1 vs. 7,2±1,4; p<0,05), CAVI (4,5±0,9 vs. 4,9±0,6; p<0,05) , a signifikantní korelaci mezi PWV a CAVI (p<0,05). Závěr Z našich výsledků vyplývá, že astma bronchiale a jeho léčba mění vlastnosti cév již v dětském věku. Zároveň lze konstatovat, že obě metody jsou schopné tyto změny zachytit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info