Informace o publikaci

Měření vztahu mezi leaderem a následovníkem: Překlad a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny

Autoři

PROCHÁZKA Jakub JANKŮ David VACULÍK Martin

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Psychológia práce a organizácie 2018
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova leader-member exchange; leadership; questionnaire adaptation; psychometric analysis
Přiložené soubory
Popis Studie popisuje proces překladu a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny a přináší důkazy o reliabilitě a validitě české verze dotazníku. LMX-7 měří konstrukt.“leader-member exchange“ vypovídající o kvalitě vztahu mezi leadery a následovníky. Anglický dotazník byl dvakrát nezávisle přeložen do češtiny, sjednocený překlad byl zpětně přeložen rodilou mluvčí do angličtiny a porovnán s anglickým originálem. Po šesti kognitivních rozhovorech byl dotazník upraven a následně prošel ještě dalšími pěti kognitivními rozhovory. Z těch vyplynulo, že jsou všechny otázky srozumitelné a respondenti o nich uvažují v souladu s teorií LMX. Výsledný dotazník byl administrován 811 česky mluvícím dospělým pracujícím v českých organizacích, kteří posuzovali vztah se svým leaderem. Analýzy prokázaly, že má český LMX-7 vysokou vnitřní konzistenci, je jednodimenzionální a s vysokými faktorovými náboji u jednotlivých položek. Dotazník je metricky invariantní vzhledem k pohlaví leaderů, pohlaví a věku následovníků, délce vztahu mezi leadery a následovníky i vzhledem k velikosti týmu, které leadeři vedou. Konvergentní validita dotazníku byla podpořena silným vztahem mezi LMX změřeným českou verzí LMX-7 se závazkem následovníka vůči organizaci a s hodnocením efektivity leadera následovníkem. Česká verze LMX-7 se ukázala jako validní nástroj pro měření kvality vztahu mezi leaderem a jeho následovníky v česky mluvící populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info