Informace o publikaci

Naše místo v eurozóně

Autoři

LIPOVSKÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Čtrnáct let po vstupu České republiky do Evropské unie rostou tlaky na zahájení diskuse o přijetí eura. V tomto příspěvku se zabýváme ekonomickými aspekty společné měny z hlediska klíčových veličin, které jsou na peníze a měnu přímo navázány. Nastavení úrokových sazeb bylo srovnáváno s teoretickými sazbami doporučenými Taylorovými pravidlem. Výrazné rozdíly mezi státy eurozóny pozorujeme ve vývoji cenových hladin, mzdové inflace, dlouhodobých úrokových sazeb či kupní síly. Pomocí shlukové analýzy byla ověřována homogenita měnové unie na základě čtyř klíčových proměnných používaných k vyhodnocování konvergenčních kritérií. Výsledky zamítají teorii členění eurozóny na severní a jižní křídlo: eurozóna je z ekonomického hlediska výrazně heterogenní oblastí. Česká republika by navíc v případě přijetí eura nepatřila ke křídlu severnímu, nýbrž k samostatnému křídlu postkomunistických ekonomik - spolu s pobaltskými státy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info