Informace o publikaci

Study of thermal stability of CoSb3 skutterudite by Knudsen effusion mass spectrometry

Logo poskytovatele
Název česky Studium termické stability skuteruditu CoSb3 Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií
Autoři

BROŽ Pavel ZELENKA František KOHOUTEK Zdeněk VŘEŠŤÁL Jan VYKOUKAL Vít BURŠÍK Jiří ZEMANOVÁ Adéla ROGL Gerda ROGL Peter Franz

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www CoSb3 skutterudite
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2019.01.012
Klíčová slova thermoelectrics; Co-Sb system; stability; phase analysis; mass spectrometry
Přiložené soubory
Popis Tepelná a fázová stabilita primárního skutteruditu CoSb3 připraveného kulovým mletím a lisováním za horka byla zkoumána pomocí termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie, prováděné na přístroji Netzsch STA 409 CD / 3/403/5 / G, speciálně upraveném typu komerčního přístroje STA 409 CD - QMS 403/5 Skimmer Coupling. Výsledky, zahrnující údaje o fázových přeměnách a údaje z měření tlaku par antimonu, podpořené měřením difuzních profilů a pozorováním mikrostruktury, jsou shrnuty a použity pro vyhodnocení dlouhodobé tepelné stability materiálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info