Informace o publikaci

Základy farmakoekonomiky.

Autoři

ŘÍHOVÁ Barbora RUDÁ Jana DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2016
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem výukovém textu „Základy farmakoekonomiky“ je poskytnout orientaci v problematice farmakoekonomiky, popsat principy farmakoekonomických analýz, a nastínit využití farmakoekonomických metod v praxi. Text je doplněn několika obrázky a tabulkami za účelem usnadnění orientace v tématu. Materiál je určen studentům pregraduálního i postgraduálního studia.