Informace o publikaci

Vodní brouci jako zrcadlo našemu hospodaření s vodou

Autoři

KOLÁŘ Vojtěch STRAKA Michal SYCHRA Jan BOUKAL David

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vodní hospodářství
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Coleoptera; nature conservation; endangered biotopes; biodiversity
Popis Vodní brouci patří k významným složkám společenstev našich tekoucích i stojatých vod. Celá řada druhů je však ohrožena díky necitlivému hospodaření a intenzivnímu nakládání s vodami včetně rybníkářství, celkovému odvodňování krajiny, morfologické degradaci toků a znečištění vod. Mezi nejvíce ohrožené vodní biotopy u nás patří především velké řeky a oligotrofní rybníky a tůně. Některé ohrožené druhy brouků naopak nachází vhodná stanoviště v postindustriálních biotopech a pozitivně reagují na dobře provedené revitalizace. Pro zachování biodiverzity (nejen) vodních brouků u nás je ale potřebná zásadní změna přístupu k mokřadním biotopům. Řada možných opatření je snadná a relativně levná: podpora vzniku a následná ochrana neobhospodařovaných vodních těles v krajině včetně spontánně vzniklých biotopů, zamezení technicistním a špatně provedeným revitalizacím a zabránění velkoplošným zásahům jako je odvodňování nebo výstavba velkých nádrží. Další opatření, zejména snížení celkové živinové zátěže vodních ekosystémů, budou vyžadovat spolupráci napříč zájmovými skupinami. Vodní brouci přitom slouží jako jeden z indikátoru návratu k přirozenějšímu stavu české krajiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info