Informace o publikaci

Towards Gender Sensitive Education

Autoři

KRIŠOVÁ Dagmar

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Škola hraje důležitou roli v procesu genderové socializace dětí a, jak ukazují zahraniční i tuzemské výzkumu, podílí se na reprodukci genderové nerovnosti ve společnosti. Studující na pedagogických fakultách nejsou během přípravy na svou budoucí učitelskou profesi v genderové problematice vzděláváni. Zůstávají tak ve svém přístupu k žákům a žákyním často genderově slepí nebo přímo stereotypní. Příspěvek představuje mezinárodní projekt Towards Gender Sensitive Education (TGSE) realizovaný na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a na něj navázaný projekt disertační práce Utváření genderové citlivosti u studentů a studentek pedagogických oborů. Projekt TGSE porovnává způsob prosazování genderově citlivého vzdělávání v České republice, Rakousku a Maďarsku a vytváří kurzy genderově citlivého vzdělávání pro současné i budoucí učitele. Disertační projekt se věnuje procesu utváření genderové citlivosti studujících zapsaných v semestrálním kurzu Genderová citlivost v pedagogické praxi. Teoreticky je disertační projekt rámován feministickým poststrukturalismem, metodologicky je ukotven v diskurzivní analýze.
Související projekty: