Informace o publikaci

Porodní plány : přehledové studie

Autoři

KORÁBOVÁ Iva MASOPUSTOVÁ Zuzana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj E-psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek
Doi http://dx.doi.org/10.29364/epsy.333
Klíčová slova birth plan; birth experience; sense of control
Popis Cílem předkládaného textu je kritická reflexe zahraničních výzkumů týkající se porodních plánů a jejich implementace v praxi. Pozornost je tak věnovaná dopadu užití porodních plánů na zkušenost ženy s porodem, ženou pociťovanou kontrolu během porodu, ale i na průběh porodu a zdravotní stav ženy a novorozence po porodu. Vedle kritické reflexe metodologických studií zkoumajících efektivitu porodních plánů jsou zde popsány i faktory, které mohou užití porodních plánů i jejich efektivitu v praxi ovlivnit. Konkrétně se jedná o postoje zdravotníků k porodním plánům a rozlišení mezi porodními plány nabízenými zdravotníky či institucí a porodními plány, se kterými přicházejí ženy z vlastní inciativy. Dále pak je pozornost věnována podobě porodních plánů, rodičkami v porodních plánech nejčastěji uváděným požadavkům, charakteristikám žen, které mohou ovlivnit podobu porodního plánu, a souvislosti mezi porodními plány a představami žen o průběhu porodu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info