Informace o publikaci

The disturbances in language in patients with schizophrenia: Word association, verbal fluency and vocabulary [poster]

Název česky Odchylky v jazyce pacientů se schizofrenií: Slovní asociace, Verbální fluence a Slovník
Autoři

VÍCHOVÁ Monika URBÁNEK Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V tomto posteru prezentujeme některé výsledky studií zařazených do dizertační práce první autorky, která se zabývá jazykem u pacientů se schizofrenií. Ve třech studiích se zaměřujeme na odchylky v řeči, jazyce a myšlení mezi Čechy s psychiatrických onemocněním. Kvalitativně a kvantitativně porovnáváme s neklinickou populací jejich výsledky ve třech diagnostických metodách: Test slovních asociací, Verbální fluence a Slovník (z WAIS-III). Zjistili jsme specifický způsob asociování, clusterování a switchování a schopnosti slovní deskripce, které jsou odlišné od lidí bez schizofrenního onemocnění. Výsledky jsou v souladu s předešlými studiemi v jiných jazycích. Hlavním cílem posteru je sumarizovat výsledku a přednést společný závěr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info