Informace o publikaci

Preference aktivního životního stylu v kontextu věku a míry ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu

Logo poskytovatele
Autoři

PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociológia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.2.10
Klíčová slova Ageing; active ageing; activities; older people; hobbies; life-style; Czech Republic
Přiložené soubory
Popis Aktivita je v současnosti nedílnou součástí konceptů stárnutí a nabývá až normativního tlaku na výběr a vykonávání „vhodných“ činností ve stáří. Text se proto soustředí na determinanty aktivního životního stylu a jejich proměnu s věkem. Potvrzuje vliv věku a zdraví na příklon k pasivnějšímu způsobu života a omezení počtu činností, tedy proměnu s věkem. Nachází však také silnou podmíněnost výší kulturního, ekonomického i sociálního kapitálu. Lidé s vyšší mírou kapitálu mají pro-aktivnější životní styl a naplňují větší spektrum činností, pestřejší spektrum činností se přitom týká i těch chápaných jako pasivní. Dále nachází jistou tenzi mezi preferencí aktivního životního stylu ve stáří a nižší mírou jeho skutečného naplňování v seniorském věku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info