Informace o publikaci

Demografické výzvy v kontextu udržitelnosti destinace: Asiaté v Praze

Autoři

NOVOTNÁ Markéta KUNC Josef

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis V důsledku demografického vývoje dochází ke změnám, které působí na různé aspekty ekonomiky. Z toho důvodu je i cestovní ruch jako multioborová disciplína ovlivňován demografickými trendy. Proměnné jako stárnutí populace, změna hodnot a životního stylu formují poptávku a působí na návštěvnost destinací. V různých regionech tak dochází ke změnám charakteru rozvoje cestovního ruchu i jeho intenzity, což může vyvolávat tlak na udržitelnost destinací. Významným dynamicky se rozvíjejícím zdrojovým trhem se stává Čína a Jižní Korea. Tento poptávkový segment vykazuje v českých destinacích vysoce rostoucí trend. Většina z nich míří do Prahy, jejíž historické centrum již čelí kongesci a dalším negativním dopadům souvisejícím s vysokou koncentrací návštěvníků. Příspěvek se proto s využitím statistických dat zaměřuje na vývojové tendence a spotřebitelské chování návštěvníků z těchto zdrojových zemí, které na základě terénního šetření doplňuje o jejich prostorovou diverzifikaci v centru Prahy. Poukazuje na nezbytnost monitorování demografických změn za účelem identifikace jejich vlivu na udržitelnost a přijetí patřičných opatření.
Související projekty: